Valet av nya fastighetsboxar för flerfamiljshus kan tyckas vara enkelt, men det är svårare och viktigare att välja rätt än vad du tror. Till exempel kan placeringen av boxen i hög grad påverka de boendes dagliga rutiner, tryggheten och säkerheten kring posthanteringen o.s.v. Dessutom präglas det intryck som fastigheten ger i hög utsträckning av postboxen. Läs vidare så får du veta vad ni bör tänka på när ni väljer postboxar för trapphus till BRF:en!

3 saker att tänka på när ni väljer postboxar för trapphus till er BRF

Det finns många olika faktorer som ni bör ta i beaktande när ni väljer postboxar trapphus till BRF:en:

  • Tillgängligheten. När ni väljer vilken typ av box som ska införskaffas och var denna ska placeras bör ni göra dessa val utifrån tillgängligheten. En väl placerad fastighetsbox gör det nämligen möjligt för alla boende i fastigheten, inklusive de med begränsad rörlighet eller funktionshinder, att enkelt och smidigt hämta sin post. Därför är det viktigt att tänka på placeringen såväl i höjdled som var i fastigheten den placeras.
  • Bekvämligheten. De boendes bekvämlighet är en annan viktig faktor att ta hänsyn till vid val och placering av box. Allra helst bör er nya fastighetsbox vara lagom stor och rymlig utifrån den mängd post som levereras till de boende i fastigheten. När det kommer till placeringen bör boxen placeras på en plats i fastigheten där man minimerar avståndet mellan lägenheterna och boxen. I en större bostadsrättsförening kan det vara värt att ha fler än en box för att begränsa avståndet.
  • Säkerheten. Säkerheten bör stå högt upp på dagordningen när ni ska välja en postbox till er bostadsrättsförening. Om boxen placeras på ett mindre väl utvalt ställe riskerar den att bli en enkel måltavla för stölder av post. Därför är det viktigt att den placeras på en yta som är väl upplyst, där många personer dagligen rör sig, och om möjligt i anslutning till kameraövervakning. På så vis minimeras risken ganska avsevärt för att de boende brev och tidningar stjäls av illasinnade personer.