Startup, bolagsformer och ehandel

Kategori: Pengar

Förstå vilka olika faktorer som påverkar ditt elpris idag

Sverige har likt många andra länder runt om i Europa och världen ett elpris idag som fluktuerar. Där med andra ord inte statiska utan förändras över tid i takt med att en rad olika faktorer gör detsamma. Några exempel på sådana faktorer är tillgången, efterfrågan, väderförhållandena och marknadstrenderna. Detta är en naturlig följd av avregleringen av den svenska elmarknaden.

Konsumenterna har numera möjlighet att välja mellan flera olika elbolag. Därför är det viktigt för dig som kund att ta reda på vilket elpris idag som gäller och hur mycket du betalar. Genom att göra detta kan du fatta välinformerade beslut om din elkonsumtion och ditt val av elavtal. Läs vidare så berättar vi mer!

3 viktiga faktorer som påverkar ditt elpris idag

Innan du går vidare och börjar söka efter det allra billigaste elavtalet på marknaden behöver du tänka till. Det är nämligen viktigt att förstå vilka olika beståndsdelar som tillsammans avgör hur högt eller lågt ditt elpris idag är. I vårt land är det framför allt tre olika komponenter som i hög utsträckning påverkar priset:

  • Elpriset. Elpriset är den kostnad som du betalar för den el som du förbrukar. Detta pris svänger upp och ned i takt med att spotpriset på marknaden gör detsamma.
  • Elnätsavgiften. Du betalar inte bara en avgift för den el som du förbrukar utan även en avgift för distributionen av densamma. Detta är elnätsavgiften och du betalar denna kostnad för att elen ska transporteras till dig via det lokala elnätet.
  • Skatter och avgifter. Ovanpå de tidigare nämnda avgifterna tillkommer även ytterligare avgifter i form av skatter och andra avgifter. Några exempel på sådana är energiskatt och moms.

Kontrollera spotpriset för att bilda dig en bra uppfattning

Nu när du vet vilka olika faktorer som påverkar dagens elpriser kan du gå vidare i processen. Detta genom att kontrollera spotpriset för att på så vis bilda dig en bra uppfattning om prissättningen på marknaden. Det finns nämligen ett spotpris som avgörs utifrån faktorer som tillgången och efterfrågan på el. Detta pris är allmänt känt och du kan kontrollera det när som helst för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen på marknaden.

Utvärdera räntor för privatlån

Utvärdera räntor för privatlån

Det talas om nollräntor, minusräntor och billiga lån. Detta innebär dock inte att vanliga privatlån är billigare än vanligt. Det är viktigt att inte sammanblanda konsumentekonomi med nationalekonomi. Även om dessa teoretiskt sett kan ha stor inverkan på varandra, är det långt ifrån alltid man kan se direkta kopplingar. I verkligheten innebär inlåningsräntorna att en potentiell ökad marginal finns för banker och kreditinstitut. Huruvida detta ger resonans på en lånerelation mellan företag och individ, är inte självklart. Det är som alltid viktigt att man jämför räntor för privatlån noga innan man skriver under på någonting. Det har tillkommit en rad olika företag inom konsumentlån vilket ger möjlighet att få bra avgiftsnivåer. Tidigare har man av hävd gått ut med en varning om att inte låna från mindre aktörer. Detta i och med att en skuldsedel kunnat säljas vidare till mindre välvilliga aktörer på marknaden. En hel del har dock hänt på dessa fronter vilket gör att man har större rättighet och säkerheter nu än tidigare.

För den som vill jämföra kostnader och risker, kan det dock naturligtvis vara bra att vara i lag med en aktör som har gott rykte. Även om någonting skulle inträffa kan det finnas färdiga upplägg för hur man skall gå till väga med att hantera situationen. De mindre aktörer som tillfälligt försöker nå en svensk marknad, kan ha större problem att reda ut diverse scenarier vilka tenderar att via sig i samband med ekonomisk svängning.

Bättre ränta för konsumentlån

När man vänder sig till storbanker kan man ofta basera sin räntenivå delvis utifrån den relation man har till banken i fråga. Ett kreditinstitut man inte har någon relation till, utgår oftare från strikta siffror utan större möjlighet till anpassning. Att jämföra räntor för privatlån kan göras via denna sida eller andra alternativa sådana. Det är förhållandevis enkelt att få en uppfattning om vilka företag som verkar intressanta och vilka man kan undvika direkt. Tänk som alltid på att jämföra rätt saker! Det är inte ovanligt att man från långivares sida försvårar denna jämförelse genom att inkludera diverse variabler i sina kalkyler som visas för kunder och låntagare.

Den som är i behov av ett lån där man kan komma upp med en säkerhet, har i regel större chans att få en låg ränta som inte drar ut på återbetalningstiden mer än nödvändigt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén