Startup, bolagsformer och ehandel

Författare: admin Sida 1 av 3

Interim business controller: en viktig roll att fylla

Interim business controller: en viktig roll att fylla

En controller har en värdefull roll i företagets ekonomifunktion. Det är den person som ansvarar för att företagsledningen (och ibland styrelsen) erhåller den ekonomiska information som krävs för att kunna driva företaget på ett så bra sätt som möjligt. Man skapar därmed korrekta förutsättningar för att ledningen ska kunna styra företaget och medverka till åtgärder som kan öka företagets interna effektivitet.

Controllern gör bland annat ekonomiska analyser och flöden, bevakar lönsamheten, följer upp resultat, gör prognoser och ger råd till ledningen. En business controller arbetar mer affärsinriktat än en financial controller. En interim business controller är alltså en business controller som arbetar tillfälligt på företaget, på obestämd tid eller under en viss specifik tidsperiod.

Vad arbetet som interim business controller innebär

Att arbeta som interim business controller kan innefatta, förutom ekonomi som nämnts ovan, även verksamhetsstyrning, affärsstöd och marknadsföring. Att hantera olika processer inom ekonomi såsom budgetprocesser, utveckla redovisningsmodeller, genomföra kostnadsanalyser och arbeta med olika former av effektiviseringar kan också ligga i rollen som interim business controller.

Rollen som interim business controller kan se lite olika ut beroende på inom vilken organisation och struktur som finns men också inom vilken bransch företaget verkar i och storleken på företaget. På ett mindre företag är det mest förekommande att man är ensam i sin roll, medan man ingår i ett större team eller en avdelning på ett större företag. Rollen kan därmed bli bred respektive mer nischad.

Att känna sin bransch är också värdefullt som business controller eftersom komplexiteten kan variera stort, men också olika kulturella skillnader som kan finnas. Att arbeta som interim business controller kräver därmed inte bara ett sifferhuvud utan också en god pedagogisk och kommunikativ förmåga dessutom ser marknaden bra ut för konsultuppdrag som controller.

När kan behovet av en interim business controller finnas?

Det finns flera olika situationer där behovet av en interim business controller kan finnas. Exempel på sådana situationer kan vara:

  • Hjälp vid sjukdom, sjukskrivning, tjänstledighet, föräldraledighet eller annan frånvaro på bestämd eller obestämd tid.
  • Vara en extra resurs vid hög arbetsbelastning eller andra intensiva perioder såsom olika projekt eller implementeringar.
  • Vara en interimslösning mellan två anställningar.
  • Vid behov av flexibilitet, till exempel uppdrag på deltid.

Innan du hyr byggnadsställningar i Trollhättan bör du…

Innan du hyr byggnadsställningar i Trollhättan bör du…

Villan ska målas om och du behöver hyra byggnadsställningar för att underlätta arbetet. Vad bör du tänka på i val av uthyrare? Vad gäller kring försäkringar?

Några punkter att tänka på inför att du hyr byggnadsställningar i Trollhättan är:

  • Vilken service önskas?

Vill du åka till företaget med en mindre lastbil, lassa på byggnadsställningarna, åka hem och montera allt själv? För att, när arbetet är slutfört, göra samma sak men bakvänt. Alternativet är att betala för utkörning, montering osv. När de allra största byggnadsställningarna hyrs ut ingår montering just för att det är för avancerat att bygga ihop dem själv. Är det däremot en ställning för en villa går det att spara lite på att själv montera allt.

Vilken service önskar du?

  • Vad behöver du betala?

Det går att hyra byggnadsställningar i Trollhättan för några hundra kronor per vecka – men även för flera tusenlappar. Det är framförallt stor skillnad i vilka ställningar som hyrs ut vilket därmed påverkar priset. Behöver du bara komma upp 2 meter i luften så betalar du ett överpris om en ställning på 4 meter hyrs osv.

Välj ställning efter ditt behov. Det håller nere priset

  • Vilka ska klättra på ställningen?

Ett av de företag som hyr ut byggnadsställningar i Trollhättan nämner 4 punkter kring hur man ska tänka som privatperson. En punkt handlar om vilka som förväntas klättra på ställningen.

Ska du, och din familj, vara på ställningen och måla om huset så kan du själv montera den. Har du däremot tänkt att använda den själv först varpå en snickare sedan ska använda den för att laga delar av taket måste den vara monterad av fackmän. Det går allts inte att hyra in hantverkare och förvänta sig att de ska använda byggnadsställningar som är monterade av dig som privatperson.

  • Behöver du väderskydd eller andra skydd?

Väderskydd används för att skydda ställningarna mot vatten och vind. Det blir därmed enklare att jobba även om vädret är sämre. Se även över behovet av säkerhetsskydd så som staket eller andra säkerhetsdetaljer. Dessa brukar kunna hyras hos samma aktör.

Jämför offerter för att hyra byggnadsställningar i Trollhättan

Vill du hålla nere priset? Kontakta flera uthyrningsföretag i Trollhättan och närliggande städer. Det kan absolut vara ekonomiskt försvarbart att åka 2 – 3 mil för att hyra från en annan stad till ett lägre pris.

Konstruktionsritningar, Bygglov och andra oväntade utgifter

Konstruktionsritningar, Bygglov och andra oväntade utgifter

Innan en större tillbyggnad, eller nybyggnad, ska ske på tomten gör de flesta en budget över den förväntade kostnaden. Material och eventuell kostnad för byggföretag läggs in i budgeten – men glöm inte de tillstånd och annat som krävs. Exempel är konstruktionsritningar, bygglov och kontrollansvarig.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är mycket detaljerade ritningar som generellt skickas in tillsammans med bygglovsansökan. I vissa fall skickas ansökan först varpå konstruktionsritningarna skickas in som komplement om detta efterfrågas av kommunen.

Ritningarna ligger inte bara till grund för bygglovet utan är även vad byggföretagen använder sig av vid offert och därefter byggnation. Dessa kan bland annat innehålla konstruktion, material och byggnadsteknik. Vad konstruktionsritningar kostar beror främst på byggnadens storlek och komplexitet.

Bygglov

Om bygglov krävs eller inte beror både på vad som ska byggas samt var du bor. Det krävs exempelvis bygglov för fler byggnationer inom detaljplanerat område än om det inte är inom detaljplanerat område. Det är även flera faktorer som avgör om bygglovet krävs eller inte så som storleken på utbyggnaden/byggnaden samt vad det är som ska byggas. Ett exempel är installation av kamin som kan kräva bygglov även om det inte primärt ändrar bostadens utseende. Bygglovskostnaden beror på byggnationens storlek men varierar även över olika kommuner.

  • Ansök alltid om bygglov innan byggnation påbörjas
  • Påbörjas bygget före kan det behöva rivas – även om bygglovet godkänns

Energiberäkningen

Vid nybyggnation behöver generellt en energiberäkning genomföras. Det betyder att en mätning och beräkning utförs på fastigheten för att mäta dess energiförbrukning i förhållande till andra fastigheter i samma storlek. Detta sker för att påvisa att reglerna från Boverket uppfylls.

Lagfart

När en ny tomt köps kan lagfartsavgift behöva betalas. Detta är alltså inte en avgift som är medräknad i den summa som mäklarna anger vid försäljning. Avgiften för lagfart är 1,5 % av den totala köpeskillingen. Därtill tillkommen en fast administrationsavgift på ca 800 kr.

Pantbrev

Pantbrev anger hur stort belopp som fastigheten får pantsättas för. Har tidigare ägare pantbrev för 1 miljon och du behöver ett lån på 1,5 miljon behöver pantbrev skapas för den sista halva miljonen. Kostnaden är 2 % på det belopp som behöver intecknas. Mäklaren ska kunna svara på hur stort belopp som fastigheten har pantbrev på som därmed kan tas över.

Anslutning till värme, el och vatten

Är det en nybyggnation, oavsett om det är villa eller attefallshus, uppstår även kostnad för anslutning till värme, el och vatten.

Tandläkare Solna

Tandläkare Solna

Om man bor i Solna kan man vara lugn, vetandes att det finns högkvalitativ tandvård i området via Solna Dental. Vissa mottagningar erbjuder de klassiska undersökningarna och behandlingarna, medan vissa tandläkare i området erbjuder ett brett sortiment av ingrepp och behandlingar.

Airflow

Airflow är namnet på en spray-behandling där ytliga missfärgningar och beläggningar tas bort på ett snabbt och smärtfritt sätt. Efter en behandling med airflow känns munnen otroligt ren och fräsch. Det finns olika smaker att välja mellan, till exempel citron och jordgubbe. Det är en tandhygienist som utför airflow och denna behandling tar inte mer än en halvtimme. Ring din tandläkare i Solna för att boka tid.

Tandblekning

Idag finns det fler metoder än just tandblekning för att göra sina tänder vitare. Tandblekning är dock fortfarande en vanlig metod och är säkrast att göra hos en tandläkare.

Tandlossning

Det enskilt viktigaste för att undvika tandlossning är förebyggande vård av sina tänder. Tandlossning kan ske när tandköttet är inflammerat på grund av bakterier. Inflammationen kan nämligen luckra upp tandköttet och skapa en ficka där bakterierna sprider sig. I värsta fall så angriper bakterierna käkbenet och förstör tändernas fästen. På grund av detta är det mycket viktigt att regelbundet ta bort plack och tandsten.

Bettskena

Om man har problem med tandgnissling eller tandpressning så kan man vara i behov av en bettskena. De första tecknen på detta är till exempel att man har spänningshuvudvärk när man vaknar på morgonen eller har värk i käken och tuggmuskulaturen. Bettskenan är endast till för att användas på natten när man sover. Bettskenan fungerar genom att avlasta musklerna kring käken. Innan man blir tilldelad en bettskena så görs en individuell bedömning av varje patient. Bettskenor kan i vissa fall också hjälpa mot snarkning.

Kirurgi

Kirurgiska ingrepp i munnen faller under kategorin specialisttandvård. Kirurgi kan behövas för att till exempel ta bort en visdomstand eller operera in implantat. Dessa behandlingar utförs enbart av specialister.

Estetiska behandlingar

Det finns också behandlingar som enbart är till för att förändra tändernas utseende, och har ingenting att göra med en patients tandhälsa. Exempel på sådana behandlingar är skalfasader, kronor och tandimplantat. Man kan göra estetiska tandbehandlingar på grund av en olycka eller för att man inte är nöjd med sina tänder.

Flyttstädning i Stockholm

Flyttstädning i Stockholm

Trött på flytten? Trots att de flesta tycker att det är spännande och roligt att flytta går det inte att hymla med det arbete som en flytt faktiskt innebär. Om du inte har gnutta ork kvar, eller tvärtom – om du vill behålla orken, kan det vara bra att kolla upp flyttstädning i Stockholm. Flyttstädningen är en segdragen procedur som ändå ska göras. Du behöver räkna med flera dagars arbete, kanske ännu mer om du bor i ett stort hus. Eftersom precis varenda vrå ska vara skinande ren får du räkna med såväl tidsåtgång som slit på kroppen. Tänk då på att du även har mycket annat att stå i. Som att packa ner dina saker, packa upp dina saker i den nya bostaden, adressändra och transportera samtliga saker på ett säkert sätt. Nej, se till att göra det lite enklare för dig själv genom att anlita professionell flyttstädning i Stockholm vid den här länken.

Tilläggstjänster

Ofta när du får hjälp med flyttstädning i Stockholm ingår det allra mesta. Men kom dock ihåg att kolla upp exakt allt som ingår. Du kan vanligtvis få en checklista mejlad till dig innan du bestämt dig. Många städfirmor erbjuder komplett flyttstädning men inkluderar inte biutrymmen som vindsförråd eller källare samt fönsterputsning i priset. Det kan dock variera lite beroende på företag. Annat som är bra att tänka på är att vara ute i god tid, särskilt i Stockholms innerstad. Även om det finns gott om städföretag som kan hjälpa till med flyttstädning är många av de bästa firmorna uppbokade lång tid i förväg. Du vill inte stå utan hjälp när du väl flyttar.

Priser

Vad priset för en flyttstädning i Stockholm ligger på varierar väldigt mycket. Många företag räknar ut ett pris och ger dig ett totalpris. Andra tar betalt i timmen och säger då på ett ungefär hur många timmar som arbetet förväntas att ta. Tänk på att alltid kontrollera företaget du vill anlita så att de är fullt försäkrade om de skulle råka ha sönder något. Det finns ett par saker du själv kan göra för att underlätta för flyttfirman så att de kan lägga tid på det viktigaste. Bland annat kan är det bra att frosta av frysen innan de kommer så att det blir enklare att rengöra inuti. Om du har väldigt tunga möbler bör du dra ut dessa så att städarna har möjlighet att rengöra bakom.

Ökar en badrumsrenovering värdet på bostaden?

Ökar en badrumsrenovering värdet på bostaden?

Är det värt att genomföra en badrumsrenovering för att på så sätt få ut mer pengar vid försäljning? Det beror på vad man menar med värde.

Värde mot banken

Det värde som banken avgör att en bostad har ligger till grund för belåningsgraden. Det i sin tur ligger till grund för eventuella amorteringskrav och räntenivå.

En bostad som är värd 2 miljoner och där bostadsägaren har lån på 1 miljon har därmed en belåningsgrad på 50% vilket är gränsen för att amortering måste ske.

Skulle en badrumsrenovering ske skulle en omvärdering av bostaden kunna ske och den kanske skulle kunna värderas till 2,5 miljoner. På så vis minskar belåningsgraden. Problemet är att bankerna inte får godkänna en nyvärdering om inte en ”väsentligt värdehöjande åtgärd” har skett. En badrumsrenovering räknas inte inom det. Enligt gällande amorteringskrav får bara omvärdering ske vart femte år.

Om du gör en badrumsrenovering för att få ett högre värde mot banken krävs det alltså att det var minst fem år sedan du gjorde en värdering senast. I annat fall kan inte värderingen påverkar din lånesituation.

Värde mot köparen

En badrumsrenovering ökar nästan alltid värdet om man ser på hur mycket köparen vill betala. Men det är inte säkert att värdeökningen motsvarar vad man lagt ner på renoveringen.

Om renoveringen är lönsam eller inte beror främst på marknaden. Boupplysningen.se anger exempelvis att det i Stockholms innerstad generellt är värt att sälja topprustade lägenheter. Att lägga ner 100 – 200 000 kr på en renovering kan alltså generera betydligt mer tillbaka.

Men samtidigt är bostadsmarknaden i Stockholm så extremt annorlunda mot resterande del av Sverige. Priserna per kvadratmeter är otroligt mycket högre även om det inte handlar om centrala Stockholm. På en lägenhet som säljs för 4 miljoner kan alltså en renovering på 200 000 kr göra att priset stiger ytterligare.

Detta kan ställas mot om en badrumsrenovering som sker på en villa i Norrlands inland där det i vissa orter överlag att svårt få villan såld. Är utgångspriset 800 000 kr kommer till stor sannolikhet inte en badrumsrenovering för 200 000 kr att öka priset på bostaden på detsamma. Det skulle i realitet innebära en värdeökning på 25 % bara för att renovering sker av ett enda rum.

Lär dig om andliga världen

Har du någonsin känt att du står fast i livet? Kanske trivs du inte på jobbet men vet samtidigt inte vad du vill eller kan göra annars. Eller har du frågor och funderingar kring din relation? Om du är andligt lagd eller intresserad av spiritualitet kan du ha mycket att vinna på att lära dig tyda tarotkort. Hos Tarotguiderna.nu har du möjlighet att lära dig tyda tarot på ett enkelt sätt. Här kan du läsa om tarotkort, deras historia, hur du använder korten och mycket mer. Du kan naturligtvis även välja att gå direkt till en siare eller sierska och få hjälp att besvara dina frågor du kan tänkas ha i livet.
Tarotkort har funnits länge, man tror att man använt sig av tarot så länge som sedan 1300-talet. Många anser att tarot härstammar från nordliga Italien, andra yrkar istället på att korten kommer från Egypten. Oavsett så påminner tarot om vissa andra spel, åtminstone den ursprungliga varianten. Bridge är exempelvis ett kortspel som har en del likheter med den gamla sortens tarot. När du väl ger dig in i tarotkortens magiska värld kommer du kunna upplysa dig själv i livet. Det blir lättare att välja när du hamnat vid ett vägskäl.

Lär dig smidigt

Hos Tarotguiderna.nu har du alla möjligheter att ta del av den andliga världen på ett roligt sätt. Här finns massvis av spännande kunskap som är helt gratis att ta del av. Läs mer om hur du kan använda tarotkort för att hjälpa dig själv och närstående. Här finns även andra spännande artiklar om andliga ting. Om du vill börja med tarot kan du hitta kortlekar på flera platser, både på nätet och i exempelvis bokaffärer. Det kan även vara intressant att köpa en bok om tarot så att du kan läsa mer djupgående information om vad de olika korten kännetecknar och betyder. Vad många gillar med tarot är att man kan ha möjlighet att läsa saker om sin egen framtid. Då en stor del av korten är numrerade samt har olika motiv som betyder olika saker, kan du, när du väl lärt dig, tyda om svaret kommer ske inom en dag, ett år eller ännu längre fram. Vissa kort symboliserar dessutom årstider, så att du ska kunna läsa budskapet ännu mer specifikt.

Fördelarna med kameraövervakning för företag

Kameraövervakning kan vara ett användbart hjälpmedel för vilket företag som helst. Kamerautrustningen kan nämligen hjälpa företaget att upptäcka stölder och annan brottslighet som sker på företagets ägor. Övervakningen kan även bidra till att hålla nere försäkringskostnaderna samt skapa en säkrare plats för de anställda. Genom att alltid hålla ett vakande öga på verksamheten kan man med andra ord skydda såväl sina medarbetare som sin verksamhet i stort.

Nedan listar vi några av de främsta fördelarna med kameraövervakning sett ur ett företagsperspektiv.

Övervaka aktivitet i verksamheten

Ingen klarar av att befinna sig överallt på en och samma gång, men med hjälp av kameraövervakning är det möjligt att alltid hålla ett öga på verksamheten. Detta är därför gynnsamt för såväl den dagliga driften som för de anställda och företagets eventuella besökare. Det gäller inte minst om företaget är beläget på en avlägsen plats eller då det inte alltid finns en chef tillgänglig på platsen.

Det kan till exempel vara så att man har problem med undermålig produktivitet, personer som inte kommer i tid eller konflikter mellan medarbetare. Med hjälp av kameror kan man då motverka dessa problem och öka produktiviteten på arbetsplatsen såväl som hjälpa till med konfliktlösningen.

Upptäcka stölder och annan brottslighet

En av de största fördelarna med kameraövervakning är att den ger företag möjlighet att upptäcka stölder och annan brottslighet som äger rum på ägorna. Vi människor är mindre benägna att begå brott om vi vet att vi blir iakttagna. Förutom att motverka stölder och snatteri som begås av utomstående kan övervakningen även förhindra företagets medarbetare från att stjäla från företaget.

Få företagare tror att dess anställda ska stjäla företagets produkter eller andra resurser, men faktum är att detta händer. Med hjälp av den bevisning som kamerorna samlar in kan man enklare identifiera tjuven såväl som bidra till att fälla denne i en eventuell rättegång.

Skapa en säkrare arbetsplats för alla intressenter

Den tredje och sista fördelen med kameraövervakning som vi här tänkte tar upp rör säkerheten på arbetsplatsen. För genom att installera kameraövervakning kan du öka tryggheten för dina anställda och företagets andra intressenter. Så detta är onekligen någonting man som företagsledare bör överväga att investera i.

Ta hjälp av målare i Borås

Ta hjälp av målare i Borås

Börjar husfasaden se risig ut? Kanske har du dragit dig från att måla om på grund av det omfattande arbetet? Varför inte anlita en målare i Borås för jobbet? Visst kostar det pengar att måla om ett helt hus. Men när du anlitar professionell hjälp blir resultatet perfekt och arbetet utförs grundligt och noggrant. Har man inte tidigare målat om en husfasad är det svårt att veta hur man ska göra med förarbetet, vilka produkter som behövs och vilken sorts grund- och målarfärg du ska ha. Beroende på vart i landet du bor kan du även behöva särskilda rengöringsprodukter för att få bort alger och liknande. En målare i Borås kan naturligtvis hjälpa till med fler arbetsmoment än fasadmålning. Kanske vill du piffa till hemma genom att byta väggfärg?

Förr var tapet det vanligaste alternativet för inomhusväggar, men idag har det blivit otroligt populärt med målade väggar, gärna i dova färger. Den vita och fräscha trenden verkar ebba ut något och istället ges det plats till stålblått, mossgrönt och senapsgult. Trots att det såklart är möjligt att måla om hemma på egen hand, blir resultatet sällan lika välgjort som när en professionell målare utfört jobbet. En anledning är att målare i Borås är oerhört rutinerade och lägger stor vikt på förarbetet. Ju bättre och mer noggrant utfört förarbete = desto bättre slutresultat.

Förbered inför målaren

Om du vill ha hjälp med ommålning eller tapetsering hemma kan det vara bra att göra så mycket som möjligt själv. Se till att plocka undan alla saker från det rum som ska målas, även möbler och liknande. Annars måste målaren lägga sin tid på att städa undan först, något som blir dyrt i timmen. I övrigt brukar målerifirmor ofta själva ta med sig all utrustning som behövs, som exempelvis stege, penslar och rollers.

Innan du anlitar

När du väl ska anlita en målare i Borås är det viktigt att du jämför olika målerifirmor först. De flesta är skickliga och pålitliga, men bland de många bra finns det tyvärr några mindre seriösa firmor. Genom att jämföra priser och recensioner samt träffa målaren på riktigt innan du bestämmer dig, får du en bra chans att veta om det är en bra eller dålig firma.

Hitta tandläkare i Helsingborg

Hitta tandläkare i Helsingborg

De flesta av oss besöker tandläkaren med regelbundna mellanrum. Fördelen med det är att tandläkaren kan se direkt om vi har en förslitning på någon tand, om vi börjar få karies eller andra problem. Sådant kan vara svårt att upptäcka själv utan erfarenhet och utbildning. För dig som bor i Helsingborg finns gott om tandläkare att få hjälp av. Här kan du gå till såväl Folktandvården samt andra privatägda företag som Smile och White Tandvård. Tandläkare i Helsingborg är bra att besöka cirka en gång vartannat år om du inte har några större problem med din tandhälsa. Skulle du dock ofta drabbas av tandsten eller karies kan det krävas mer frekventa besök.

Munhygien viktigt av många anledningar

Alla vet att det är viktigt att ta hand om sina tänder och att borsta dem regelbundet. Men visste du att munnens hygien även är förknippat med en rad andra saker? Om du inte tar hand om tänderna kan du på sikt drabbas av allvarliga sjukdomar. Man har exempelvis hittat kopplingar mellan cancer samt demens och dålig munhygien. Med andra ord har du mycket att vinna på att borsta tänderna noggrant. Om du lider av dålig andedräkt kan det också vara viktigt att kolla upp detta hos din tandläkare i Helsingborg. Dålig andedräkt kan absolut bero på dålig tandhygien, men det kan finnas underliggande orsaker, exempelvis glappande magmun eller liknande. Då hjälper det inte hur mycket du än borstar tänderna.

Tandläkarens tips

Många tandläkare ger bra råd och tips om hur du bäst ska sköta din munhygien. När du besöker din tandläkare i Helsingborg kan du även fråga om saker du funderar över, exempelvis vilken sorts tandborste du bör använda, om det finns någon tandkräm som är bättre än andra och så vidare.
De flesta tandläkare skulle föreslå en elektrisk tandborste. Det finns många fördelar med den här typen av borste eftersom de ger vibrationer när du borstar. Då får du lättare bort smuts och plack som sitter hårdare på tänderna. Det finns även mängder av olika sorters tandkräm varav många av de mest kända inte alltid är de mest skonsamma. Om du har ilningar i tänderna kan din tandläkare i Helsingborg tipsa om en bättre sort.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén