Ökar en badrumsrenovering värdet på bostaden?

Är det värt att genomföra en badrumsrenovering för att på så sätt få ut mer pengar vid försäljning? Det beror på vad man menar med värde.

Värde mot banken

Det värde som banken avgör att en bostad har ligger till grund för belåningsgraden. Det i sin tur ligger till grund för eventuella amorteringskrav och räntenivå.

En bostad som är värd 2 miljoner och där bostadsägaren har lån på 1 miljon har därmed en belåningsgrad på 50% vilket är gränsen för att amortering måste ske.

Skulle en badrumsrenovering ske skulle en omvärdering av bostaden kunna ske och den kanske skulle kunna värderas till 2,5 miljoner. På så vis minskar belåningsgraden. Problemet är att bankerna inte får godkänna en nyvärdering om inte en ”väsentligt värdehöjande åtgärd” har skett. En badrumsrenovering räknas inte inom det. Enligt gällande amorteringskrav får bara omvärdering ske vart femte år.

Om du gör en badrumsrenovering för att få ett högre värde mot banken krävs det alltså att det var minst fem år sedan du gjorde en värdering senast. I annat fall kan inte värderingen påverkar din lånesituation.

Värde mot köparen

En badrumsrenovering ökar nästan alltid värdet om man ser på hur mycket köparen vill betala. Men det är inte säkert att värdeökningen motsvarar vad man lagt ner på renoveringen.

Om renoveringen är lönsam eller inte beror främst på marknaden. Boupplysningen.se anger exempelvis att det i Stockholms innerstad generellt är värt att sälja topprustade lägenheter. Att lägga ner 100 – 200 000 kr på en renovering kan alltså generera betydligt mer tillbaka.

Men samtidigt är bostadsmarknaden i Stockholm så extremt annorlunda mot resterande del av Sverige. Priserna per kvadratmeter är otroligt mycket högre även om det inte handlar om centrala Stockholm. På en lägenhet som säljs för 4 miljoner kan alltså en renovering på 200 000 kr göra att priset stiger ytterligare.

Detta kan ställas mot om en badrumsrenovering som sker på en villa i Norrlands inland där det i vissa orter överlag att svårt få villan såld. Är utgångspriset 800 000 kr kommer till stor sannolikhet inte en badrumsrenovering för 200 000 kr att öka priset på bostaden på detsamma. Det skulle i realitet innebära en värdeökning på 25 % bara för att renovering sker av ett enda rum.