Sverige har likt många andra länder runt om i Europa och världen ett elpris idag som fluktuerar. Där med andra ord inte statiska utan förändras över tid i takt med att en rad olika faktorer gör detsamma. Några exempel på sådana faktorer är tillgången, efterfrågan, väderförhållandena och marknadstrenderna. Detta är en naturlig följd av avregleringen av den svenska elmarknaden.

Konsumenterna har numera möjlighet att välja mellan flera olika elbolag. Därför är det viktigt för dig som kund att ta reda på vilket elpris idag som gäller och hur mycket du betalar. Genom att göra detta kan du fatta välinformerade beslut om din elkonsumtion och ditt val av elavtal. Läs vidare så berättar vi mer!

3 viktiga faktorer som påverkar ditt elpris idag

Innan du går vidare och börjar söka efter det allra billigaste elavtalet på marknaden behöver du tänka till. Det är nämligen viktigt att förstå vilka olika beståndsdelar som tillsammans avgör hur högt eller lågt ditt elpris idag är. I vårt land är det framför allt tre olika komponenter som i hög utsträckning påverkar priset:

  • Elpriset. Elpriset är den kostnad som du betalar för den el som du förbrukar. Detta pris svänger upp och ned i takt med att spotpriset på marknaden gör detsamma.
  • Elnätsavgiften. Du betalar inte bara en avgift för den el som du förbrukar utan även en avgift för distributionen av densamma. Detta är elnätsavgiften och du betalar denna kostnad för att elen ska transporteras till dig via det lokala elnätet.
  • Skatter och avgifter. Ovanpå de tidigare nämnda avgifterna tillkommer även ytterligare avgifter i form av skatter och andra avgifter. Några exempel på sådana är energiskatt och moms.

Kontrollera spotpriset för att bilda dig en bra uppfattning

Nu när du vet vilka olika faktorer som påverkar dagens elpriser kan du gå vidare i processen. Detta genom att kontrollera spotpriset för att på så vis bilda dig en bra uppfattning om prissättningen på marknaden. Det finns nämligen ett spotpris som avgörs utifrån faktorer som tillgången och efterfrågan på el. Detta pris är allmänt känt och du kan kontrollera det när som helst för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen på marknaden.