Företagsnyheter

Startup, bolagsformer och ehandel

Författare: admin

Rekrytering inom teknik

Rekrytering inom teknik

Rekrytering inom teknik kan vara svårt. Många gånger är det mycket högkvalificerade positioner med en hel del ansvar. Således är det mycket viktigt att man hittar en person med rätt meriter, erfarenhet och personliga egenskaper. Som i de flesta arbeten alltså – bara att det många gånger är höga krav på spetskompetens. Det kan till exempel handla om spetskompetens inom en viss mjukvara, säkerhet eller viss hårdvara.

Ska man anställa en mjukvaruingenjör, så är det ofta ganska hård konkurrens. Visst, Sverige är ett land med många som har goda kunskaper inom detta, men god rekrytering inom teknik kan likväl vara mycket svårt. Den som är riktigt duktig på mjukvara har ganska länge kunnat välja och vraka bland arbetsgivare.

För att attrahera rätt människor är det viktigt att arbetsplatsen är god. Hur ser inventarierna ut? Är de gamla och slitna, eller har ni god utrustning? Är arbetsplatsen trivsam överlag? En annan viktig faktor för att locka till sig duktigt folk är givetvis lönen. Har man god kompetens vet man ofta att man är eftertraktad, något som kan användas som en hävstång vid löneförhandlingen. Rekrytering inom teknik kan vara dyrt, åtminstone när det handlar om kvalificerade positioner med mycket ansvar.

Med tanke på de många IT-firmor som finns i Sverige, så kan det vara svårt att behålla de bästa medarbetarna i företaget. Det är alltså inte bara just rekrytering inom teknik som kan visa sig vara dyrt, utan även att faktiskt behålla medarbetarna över tid.

Så hur gör man då, rent praktiskt? Ett första steg kan vara att kolla med vänner och bekanta. Om de känner någon som har den kompetens du eftersöker, kan det innebära en lägre tröskel att få in denne på ditt företag. Det här beror naturligtvis i allra högsta grad på medarbetarens nuvarande situation.

En bra början kan vara att titta på LinkedIn. Här är det ganska enkelt att söka efter rätt kompetens. Det innebär nödvändigtvis inte att man ser om den personen söker efter ett jobb för tillfället eller inte. En annan idé kan vara att titta i CV-databaser, till exempel på platsbankstjänster på nätet.

Näringsfastigheter i Borås

Näringsfastigheter i Borås

Att hitta rätt lokaler är av yttersta vikt när man skall bedriva verksamhet. Detta i princip oavsett vad för bransch man verkar inom. En kontorslokal som skall fungera även för kundmöten behöver ligga rätt till i staden. Alternativt skall den kunna gå att nå utan trassel. Den som vill hyra lokal i Borås kan till en början häpna över det stora utbudet som generellt är tillgängligt. Denna trakt är vida känd för sina många företag. Tidigare var detta en knytpunkt för diverse postorderföretag. Även lagerförsäljning och partihandel har varit ett kännetecken för Borås. Detta har i viss mån kommit att bli föremål för förändring. Samtidigt finns det ännu ett rikt utbud näringsverksamheter vilka är representerade i kommunen.

Denna webbplats sammanstället tillgängliga objekt bl.a för den som vill hyra lokal i Borås. Är det andra orter som är i fokus kan man finna åtskilliga tips för att hitta rätt även där. Utan vetskap om geografi samt välbesökta platser i staden, kan man ha svårt att ta rätt beslut i fråga om nya lokaler. En översikt kan således vara till stor nytta i samband med att man öppnar butiken.

Kontor eller industrilokal

Vad för lokal i Borås man är ute efter kan variera stort. Utmaningarna är dock ungefär de samma. Att hitta en lokal i rätt storlek och med de förutsättningar man söker, är inte gjort över natt. Dock kan man många gånger se hur befintliga lokaler byggs om för att kunna erbjuda nya öppningar. Industrilokaler som är alldeles för stora för tjänsteföretag, kan bli ett större antal mindre lokaler för bolag med färre anställda. Den som är i behov av de större alternativen har ofta färre objekt att välja bland. Dock är det sällan lika stor efterfrågan varför man snabbare kan finna någonting av intresse.

För att hitta rätt lokaler kan man utgå ifrån vad de huserat under föregående år. Kanske finns det draget starkare el eller bättre ventilation? Skall man jobba inom produktion är ordentlig dimensionering av ledningar någonting som har betydelse. Genom att finna lokaler som redan erbjuder vad man söker, går det att minimera såväl kostnader som tid. Naturligtvis är det inte en nackdel om kraftigare ledningar finns när man skall hyra lokal i Borås. Svårare är om man försöker dra in detta i en lokal som inte är utformad för den aktivitet man söker.

Gemensam vårdnad – kan innebära boende på en plats

Gemensam vårdnad – kan innebära boende på en plats

En missuppfattning kring gemensam vårdnad är att detta innebär att barnen ska bo lika mycket hos de bägge vårdnadshavarna. Man blandar i detta fall ihop juridisk vårdnad och ”vardaglig vårdnad”. Det enda som gemensam vårdnad innebär är att bägge vårdnadshavarna har det juridiska ansvaret mot exempelvis skola och sjukvård. Däremot är det ofta en fördel om barnen kan bo växelvis men det avgörs utifrån fall till fall. Det gäller alltså att sära på begreppen.

Växelvist boende

Med växelvist boende menas att barnen bor hos bägge vårdnadshavarna efter ett förutbestämt schema. Det kan exempelvis vara varannan vecka. Men det kan lika gärna vara att barnen bor på ena stället under vardagarna och sedan flyttar under helgerna.

Det bästa är om föräldrarna kommer överens om hur det växelvisa boendet ska vara upplagt. Om man inte kommer överens kan en domstol avgöra detta.

Gemensam vårdnad

När man talar om enskild eller gemensam vårdnad menas det juridiska ansvaret. Det spelar därmed ingen roll var vårdnadshavarna eller barnen bor. Ett exempel kan tas från skolan. Vid vissa beslut krävs det att vårdnadshavare skriver under godkännande. Det kan bland annat vara om barnen får vara med på bild eller inte. Om det är gemensam vårdnad på barnen betyder det att bägge föräldrarna måste underrättas och skriva under detta.

Detsamma gäller därmed vid utvecklingssamtal då bägge föräldrarna har rätten att få vara med om det är gemensam vårdnad.

Att ha gemensam vårdnad innebär därmed att bägge vårdnadshavarna har ett juridiskt ansvar över de beslut som tas över barnen.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad är därmed motsatsen mot gemensam vårdnad. I detta fall är en enskild vårdnadshavare enskilt ansvarig över de beslut som tas över barnet. Det kan vara en enklare och smidigare lösning i det fall som föräldrarna bor långt från varandra eller att kommunikationen är svår.

Exempel på beslut som tas på egen hand är därmed val av skola, beslut inom skolan, var barnet ska vara folkbokförd och hur ekonomin ska förvaltas. Vid konflikter blir det en vårdnadstvist där det är en domstol som tar beslutet. Detta i alla frågor utöver folkbokföring då detta beslut tas av Skatteverket.

Att använda växeltjänster från Soluno

Fler och fler företag erbjuder olika typer av molnbaserade växlar. Ett sådant företag är Soluno som har blivit en viktig aktör på den svenska marknaden. De har en mycket stark teknisk plattform som gör Soluno till en mycket effektiv leverantör av olika molnbaserade växeltjänster. De företag som köper växeltjänster från Soluno får tillgång till en fantastisk web-baserad telefonväxel med många flexibla lösningar. Faktum är att nästan alla nya växeltjänster som säljs idag är molnbaserade. Kanske tycket ni att det verkar krångligt att använda en växeltjänst från Soluno men det är precis tvärtom, tjänsterna är mycket användarvänliga.

Växeltjänster från Soluno

De växeltjänster som Soluno erbjuder har många fördelar. Växeln kan ta emot samtal var de än befinner sig. Man kan vara hemma eller på resande fot så tjänsten ger de anställda mycket mer flexibilitet. Det finns numera telefoner med otroligt bra kvalité på ljudet, ofta känns som att personen man pratar med befinner sig i samma rum och du kommer inte uppleva några begränsningar när du kommunicerar med era kunder. Det är enkelt för alla användare att informera växeln om de kommer att vara borta, hur länge och hur man får tag på dem. Samtalen kan också kopplas vidare internt inom företaget eller till en mobiltelefon. Detta skapar en effektiv och flexibel kommunikation.

Hur använder man växeltjänster?

Det är alltid enkelt att använda växeltjänster från Soluno. Det är en pålitlig tjänst med hög säkerhet. Alla anställda får ett eget telefonnummer och PIN-kod. Man kan ha många olika telefonnummer, koppla samman kalenderfunktionen i Microsoft Outlook och Lotus Notes med uppgifter om anställda och kunder. Man kan skicka privata meddelanden via en chattfunktion som mottagaren kan ta emot i sin telefon. All utrustning och maskinvara är kompatibel med de telefoner som redan finns på företaget.

Växeltjänster för olika företag

Solunos växeltjänster passar alla olika företag, stora som små. I början kan man behöva investera i en del nya produkter som till exempel IP-telefoner som fungerar via datorn vilket ger er många nya möjligheter jämfört med en vanlig telefon. För företag som jobbar med kundvård så erbjuder Solunos växeltjänster ett helt nytt sätt att göra kundanalyser och att samla information om era kunder. Nästan alla företag lider av att de inte vet tillräckligt om sina kunder och här kan Soluno göra en klar skillnad och ni kommer att kunna erbjuda era kunder en ännu bättre service.

PPM våra vanligaste fonder

Det är ingen som helst överdrift att komma med påståendet att fondmarknaden ofta ser ut som en ren djungel. Den stora frågan som får mer än en fondsparare att fundersamt klia sig i huvudet är vilken typ av fond som man ska sparar sina pengar i. Här kan en fondförvaltare vara dig till stor hjälp.
Det är alltid lite av ett hasardspel att ge sig på det här med fondsparande. Många sparare har genom åren satsat helt fel och därmed förlorat alla sina pengar på grund av att man helt enkelt har valt fe typ av fond när man börjat spara.

Det är därför alltid bra att tänka på att det alltid finns en viss risk för att man förlorar mer än vad man vinner. En annan sak som man ganska snabbt inser är att det finns ett väldigt stort antal olika fonder att välja mellan. Det kan ibland verka som om man försöker ta sig fram genom en tät djungel när man ska försöka välja rätt fond för sina pengar. Var ska man spara och vilken typ av fond ska man välja? Det är en stor och viktig fråga som du kan få hjälp med av en seriös fondförvaltare, till exempel Advisor fondförvaltning.

Risker

Låt oss för ordningens skull ta en liten titt på i vart fall några av de allra vanligaste formerna av fonder som finns. Man talar ofta om två olika slags fonder, högriskfonder och lågriskfonder. Alla fonder som gör investeringar i nya företag eller i områden som är under utveckling brukar kallas för högriskfonder. Motsatsen till detta är alltså lågriskfonder och med det menar man så kallade räntefonder. Det är du själv som väljer om du vill placera dina pengar i en högrisk- eller i en lågriskfond. Kom bara ihåg att en fond mycket snabbt kan svänga upp eller ner i värde.

De tre allra vanligaste formerna av fonder är aktiefonder, där minst 85 procent av fondens värde placeras i börsnoterade aktier, räntefonder som placerar hela sitt kapital i räntebärande värdepapper i stil med statsskuldväxlar och obligationer samt blandfonder som är en mix av de två förstnämnda.

Starta företag

Vilken bolagsform ska jag välja? Och hur lång är egentligen registreringsproceduren? Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika bolagsformerna?

Känner du igen dig i någon – eller kanske alla – av ovanstående frågor? Lugn, du är inte ensam! Att starta eget företag innebär visserligen en hel del procedurer som ska gås igenom och betas av, men det finns alltid ett ljus i tunneln! Det fina med att starta företag är att det oftast är då du blir och har anledning att läsa på och på allvar bli insatt i affärs- och företagsvärlden. En värld av möjligheter och oväntade kontakter väntar på dig, det är väl värt det!

Affärsidé och affärsmodeller

Låt oss först reda ut några vanliga basic begrepp, så vi har en bra bas att bygga vidare på. Som företagare kan du antingen ha en alldeles egen affärsidé och affärsmodell. Det innebär att du själv tar fram koncept, profil, mål och marknadsföringsplan för ditt företag. Detta innebär förstås att du får det hela precis så som du själv vill, och helt och hållet efter just dina villkor. En nackdel att du själv står för allt arbete, eller åtminstone som samordnare/chef för allt arbete. Ansvaret vilar i slutändan helt på dig, och det kan ta längre tid att starta upp och komma in i arbetet, att få företaget i rullning.

Vad är franchising?

Ett annat alternativ är att ”franchisa”, dvs arbeta med franchising. Den huvudsakliga skillnaden mellan att vara egenföretagare från scratch, är att som franchisare ”hyr” du affärsidén från någon eller något företag som har ett framgångsrikt koncept för marknadsföring av sina varor och tjänster. På det här sättet fungerar till exempel många livsmedelskedjor, och mindre närbutikers och kaféers kedjor.

En fördel med franchising är att man då inte blir ansvarig för att komma fram till ett vinnande koncept på egen hand, och heller inte ansvarig för att det ska vara lönsamt – eftersom det bevisligen redan har visat sig vara det! En nackdel är att man måste följa det gällande konceptet till punkt och pricka, dvs det finns mycket lite utrymme för egna spontana innovationer och utsvävningar. Som franchisare förbinder du dig dessutom att betala en avgift till franchise-givaren.

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén