Behovet av psykologer har ökat markant på senare år. Detta gör frågan om rekrytering av sådana till en viktig fråga för många vårdgivare. Det finns flera olika vägar att välja mellan, såsom att rekrytera en psykolog direkt eller att hyra in en via ett bemanningsföretag. I den här artikeln utforskar vi de viktigaste aspekterna som man bör tänka på när man väljer mellan dessa båda alternativ.

5 faktorer att beakta i valet mellan att hyra eller rekrytera en psykolog

När man som vårdgivare överväger att hyra eller rekrytera en psykolog bör man främst ta hänsyn till följande faktorer:

  • Kvalitet och kompetens. Vid en rekrytering är det möjligt att noga utvärdera och välja en kandidat som passar in i teamet och delar arbetsgivarens värderingar. Processen kan dock vara lång och resurskrävande. Bemanningsföretag kan erbjuda snabb tillgång till psykologer, men det är viktigt att företaget har en rigorös urvalsprocess. Detta för att säkerställa att den personal som hyrs in har den rätta kompetensen.
  • Flexibilitet och snabbhet. En anställning är ofta en långsiktig investering som inte lämpar sig för akuta eller tillfälliga behov. Bemanningsföretagen erbjuder istället lösningar som är flexibla och snabbt kan skalas upp eller ner. Dessa kan vara särskilt användbara under tider av högtryck, såsom i samband med en pandemi eller annan kris.
  • Kostnad. Den initiala kostnaden för att rekrytera en psykolog kan vara hög, men de långsiktiga kostnaderna är ofta mer förutsägbara. När man istället hyr in psykologer kan kostnaden per timme vara högre, men det kan å andra sidan vara en kostnadseffektiv lösning för kortfristiga behov.
  • Arbetsmiljö och gruppdynamik. En anställd medarbetare är ofta mer integrerad i teamet, vilket är något som kan främja en god arbetsmiljö och kontinuitet i behandlingarna. Psykologer från bemanningsföretag kan ibland rotera och bytas ut, vilket kan skapa en utmaning när det kommer till att upprätthålla en stabil arbetsmiljö och goda relationer till den ordinarie personalstyrkan.
  • Juridiska och etiska överväganden. Oavsett vilket sätt att rekrytera som väljs är det viktigt att vara medveten om gällande lagar och regler, inklusive arbetsvillkor och patientsekretess. Här skiljer sig dock inte de båda alternativen åt.